Senast uppdaterad: 2019-05-28
Hemsidan omarbetas f n.

Handlingar till årsmöte 2020:

Årsmötesprotokoll 2019sid1: Protokoll190330sid1

Årsmötesprotokoll 2019sid2: Protokoll190330sid2

Årsmötesprotokoll 2019sid3: Protokoll190330sid3

Årsmötesprotokoll 2019sid4: Protokoll190330sid4

Årsmötesprotokoll 2019sid5: Protokoll190330sid5

Extra årsmötesprotokoll 2019: Protokoll191130

Dagordning tillika röstsedel: Dagordning

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse

Stadgerevision: Stadgerevision

Verksamhetsplan med utblick 2021: Verksamhetsplan

Budget 2021: Budget

Valberedningens förslag: Valberedningen

Inspelning av rösträkning del 1: 20210314.mp4

Inspelning av rösträkning del 2: 20210328.mp4

Kontaktuppgifter styrelse med flera:

Storstockholms Släktforskarförening

Epost:info@ssgf.org
Styrelse
Uppdrag

Namn

E-post

Ev. hemsida

Ordförande, redaktör

Ulf Berggren

ulfbulfb (at) yahoo.se

Egen hemsida

Vice ordf.

Sture Junér

bokhandel.ssgf (at) gmail.com


Ledamot

Per SchultzLedamot

Camilla Wetzel

Tavla20 (at) hotmail.com


Ledamot

Ulla Wikander

Ulla.Wikander(at)gmail.com


Ledamot

Xerces Persson

Xalibra (at) telia.com


Ledamot

Chris Henning

chris.henning (at) spray.se


Andra funktioner:
Revisorer

Christer Grunder

Hans Callersjö

christer.grunder@telia.com

hans.callersjo@ownit.nu


StorStockholms Släktforskarförening, www.ssgf.org, info@ssgf.org.