Senast uppdaterad: 2019-05-28Hemsidan omarbetas f n.

Handlingar för årsmöte 2020:

Årsmötesprotokoll 2020: Protokoll SSGFs årsmöte 2020

Kontaktuppgifter styrelse med flera:

Storstockholms Släktforskarförening

Epost:info@sssf83.se
Styrelse
Uppdrag

Namn

E-post

Ev. hemsida

Ordförande, redaktör

Ulf Berggren

ulfbulfb (at) yahoo.se

Egen hemsida

Vice ordf.

Sture Junér

bokhandel.ssgf (at) gmail.com


Ledamot

Per Edorsson

per.edorson(at)hotmail.com


Ledamot

Annika Forsmark

annika.e.forsmark(at)gmail.com


Ledamot

Ulla Wikander

Ulla.Wikander(at)gmail.com


Ledamot

Xerces Persson

Xalibra (at) telia.com


Ledamot

Chris Henning

chris.henning (at) spray.se


Andra funktioner:
Revisorer

Lena Löfström

Jan-Henrik Marinder

lal (at) genwiz.com

marinderjanhenrik (at) gmail.com
StorStockholms Släktforskarförening, www.ssgf.org, info@sssf83.se.