Sidan uppdaterades: 2018-12-04

Styrelse och övriga funktionärer

SSGF
Anderstorpsvägen 16
171 54 SOLNA
Epost:info@ssgf.org

Styrelse

Uppdrag

Namn

E-post

Övrigt

Ordförande

VakantVice ordförande, kurs- och programverksamhet.

Ulf Berggren

ulfbulfb (at) yahoo.se

Egen hemsida

Sekreterare, programverksamhet, AnRopet

Helena Nordbäck

helena.nordback (at) gmail.com

Programverksamhet

Stefan Gottfridsson

stefan.gottfridsson (at) bredband.net

Kassör, medlemsregister, hemsidan

Jörgen Johansson

jorgen.ssgf (at) myrman.se

Nyhetsbrevet

Kerstin Trybom

Kerstin (at) trybom.se


Redaktör och ansvarig utgivare för AnRopet,
kontakter SSA, programverksamhet

Chris Henning

chris.henning (at) spray.se

 

Programverksamhet, nyhetsbrev

Lieselotte Jonsson

lieselotte.jonsson (at) telia.com

 


Övriga funktionärer

Revisorer

Göran Sandberg

g.goran.sandberg (at) gmail.com

 

 

Britt Frantzén

britt.frantzen (at) telia.com

 

Revisors-
suppleanter

Jan Appelquist

jan.appelquist (at) bredband.net

Forskning
Släkterna Appelquist, Ekwall, Nordenstedt, Widerström. Pappersmakarsläkter.
Släktforskningsprogram
Holger
Är även medlem i
GF, DIS, DIS-ÖST, Gotlands GF, Kronobergs GF, PLF.

Leif Gidlöf

leif.gidlof (at) telia.com


Valberedning (sammankallande)

Kristina Wennerlund Eriksson

Kristina.w.eriksson (at) gmail.com

 

Eva Löfman

eva.lofman (at) outlook.com

 

Margareta GadefeltVästerortsgruppen

Eva Löfman

eva.lofman (at) outlook.com

 

Ulla Björklund

ulla.a.bjorklund (at) outlook.com

Tyresö-Haninge-Ältagruppen

Marianne Strömberg

marianne.stromberg (at) ownit.nu