Sidan uppdaterades: 2016-06-16

Styrelse och övriga funktionärer

SSGF
Anderstorpsvägen 16
171 54 SOLNA
Epost:info@ssgf.org

Uppdrag

Namn

E-post

Övrigt

Ordförande

Christer Arvas

christer.arvas@tele2.se


Vice ordförande, kurs- och programverksamhet. Marknadsföring.

Ulf Berggren

ulfbulfb@yahoo.se

Egen hemsida

Sekreterare

Bengt-Göran Vestin

bvbenves@gmail.com

Utvecklingsprojekt, vice sekreterare

Leif Mårtensson

leif.martensson@lm-konsult.net

Kassör, medlemsregister, hemsidan

Jörgen Johansson

jorgen.ssgf@myrman.se

Nyhetsbrevet

Carolina Wahlström Hofgren

carolinawhofgren@gmail.com


Redaktör och ansvarig utgivare för AnRopet,
kontakter SSA, programverksamhet

Chris Henning

chris.henning@spray.se

 

Ledamot

Lieselotte Jonsson

lieselotte.jonsson@telia.com

 

Medarbetargruppen

Charlotte Hellberg

charlieh68@hotmail.com

Revisorer

Birgitta Flodh

b.flodh@gmail.com

 

 

Hans Blomberg

hans.blomberg@bwkonsult.se

 

Revisors-
suppleanter

Jan Appelquist

jan.appelquist@bredband.net

Forskning
Släkterna Appelquist, Ekwall, Nordenstedt, Widerström. Pappersmakarsläkter.
Släktforskningsprogram
Holger
Är även medlem i
GF, DIS, DIS-ÖST, Gotlands GF, Kronobergs GF, PLF.

Ulla Björklund

ulla.a.bjorklund@outlook.com

Valberedning (sammankallande)

Kristina Wennerlund Eriksson

Kristina.w.eriksson@gmail.com

 

Eva Löfman

eva.lofman@outlook.com

 

Leif Gidlöf

leif.gidlof@telia.com

 

Västerortsgruppen

Eva Löfman

eva.lofman@outlook.com

 

Ulla Björklund

ulla.a.bjorklund@outlook.com

Tyresö-Haninge-Ältagruppen

Marianne Strömberg

marianne.stromberg@ownit.nu