Senast uppdaterad: 2014-09-16

SSGFs program 2014

Den del av SSGFs höstprogram som är fastställd återfinnes i senaste Nyhetsbrev (2014 7), bilaga samt i StockholmsRötters kalendarium.