Senast uppdaterad: 2014-08-28

SSGFs program 2014

Den del av SSGFs höstprogram som är fastställd återfinnes i senaste Nyhetsbrev (2014 6) samt i StockholmsRötters kalendarium.