Senast uppdaterad: 2017-03-22

Nedanstående publikationer kan köpas från SSGF

 

Medlemspris

Pris för icke-medlem 

Min ana kommer ifrån Stockholm – om hur man släktforskar på personer i Stockholm, vilket är väldigt annorlunda mot övriga Sverige. Skriven av Ulf Berggren 2017

40

60

Stockholms län och släktforskaren - om Stockholms stadsarkiv av Karin Bendixen (1997) - en bra bok för att lära sig vad som finns vid ett landsarkiv i allmänhet men med exempel från Stockholms län.

40

60 

Begravda i Stockholm - CD-ROM-skiva.

20

20 

Allmänna Barnhuset 1713-1900 - CD-ROM-skiva.

100

120 

Doors of Gamla Stan – trevlig bok på engelska, utmärkt present till utländska gäster, vänner och bekanta

70

95 

Beställning görs med epost till info@ssgf.org. Standardporto, 30 kronor per beställning för både medlemmar och icke-medlemmar, tillkommer.
Leverans sker när betalning (inkl porto) erlagts till SSGFs plusgirokonto 35 82 69-9. Glöm ej att uppge namn och adress.

Publikationerna finns i allmänhet även till försäljning vid våra olika arrangemang, exempelvis på torsdageftermiddagarna på stadsarkivet.