Sidan uppdaterad: 2011-06-07

En skeppsdagbok från 1760-talet
om bröderna Lang från Dingersjö i Njurunda

Av Lennart Sjöström

Bröderna Erik Lang (*1714-11-05), Isac Andersson (*1716-09-16) och Andreas Lang (*1719-01-27) var söner till kronolänsman Anders Isacsson Lang (*1688) och hans hustru Christina Erichsdotter (*1689) i Dingersjö nr 4 i Njurunda sock­en i Västernorrland.
      Isac flyttade 1750 till byn Långskog i Attmar socken, där det fanns ett järn­bruk. Han gifte sig samma år med bondedottern Sigrid Jonsdotter från Söräng i Att­mar socken. Hon födde honom fyra barn. Han blev änkling 1770 och gifte om sig 1777. Howard Westling i Dingersjö tror med stor sannolikhet att namnet Lang är ett soldatnamn som kommer från "Lång" i Långskog. 1782 flyttade Isac 66 år gammal igen och köpte då hälften av hemmanet Östertanne nr 8 i Bergsjö sock­en i Hälsingland – ett hemman, som från år 1712 ägts av min farfars far­fars farfars farfar Anders Andersson (*1675-11-dd) och därefter av hans son Hans Andersson (*1712-12-05) och därefter av dennes son Anders Hansson (*1736-08-30).
      Min farfars farfars far Jonas Andersson (*1789-10-14) var ägare till grann­fast­igheten Östertanne sub sub 8. Isac Andersson Langs dotter Christina (*1757-12-21 och hennes make Hans Stigsson (*1763-01-28) köpte Östertanne sub sub 8 av min farfars farfarsfar Jonas Andersson år 1817 då Jonas flyttade med familj till Orrsjön i grannförsamlingen Gnarp.
      Nu kommer något spännande i sammanhanget. Den gårdsbyggnad, som fanns på hemmanet, som min förfader Jonas och sedan Hans och Christina Stigs­son ägde, revs för cirka tjugo år sedan. I trossbotten fanns gömd en an­teck­ningsbok på tjugo sidor från ett skepp, som enligt ett första försök att läsa den svårlästa texten, seglade på England, Holland och Portugal bland annat år­en 1759-1765. Jag fick överta boken av Los Bengt Persson som rev gården och upp­förde den på nytt inom församlingen i Fiskvik. Denne var ej någon släkting och hoppades att jag istället skulle kunna lösa gåtan vem som skrev an­teck­nings­boken och kanske rent av hitta någon släkting bland bokens cirka åttio namn­givna sjömän, timmermän, köpmän och brukspatroner.
      Jag har hittills ej funnit någon släkting i boken, men kunnat identifiera till ex­empel grosshandlarna Johan Martin Schöön och Börje Bruun i Stockholm.
      Min bästa ledtråd var att besättningen på ett tiotal man fick gå iland på Jut­holmen i tullorten Dalarö utanför Stockholm den 23 december 1762 varpå skepp­et lades i vinterlag.
      Vid ett besök i slutet av maj 1999 på stadsarkivet i Stockholm kom jag med led­ning av namnen på besättningsmedlemmarna och 1762 års mönstringsrulla samt Stockholms sjömanshus manskapsregister otvetydigt fram till att fartyget var en snau som hette Continance som kunde lasta 115 läster. En snau var två­mast­ad – fockmast och stormast – som en brigg men med en extra spira som höll upp briggseglet strax bakom stormasten. Kaptenen visade sig heta An­dre­as (Anders) Lang.
      Sedan hittade jag mer av en slump en Anders Lang (*cirka 1690) i verket "Sve­riges släktregister" (1965) av Karl Josef Nilson över Bergsjö socken. Denne An­ders Lang uppgavs där vara kronolänsman från Dingersjö i Njurunda socken och ha en son Isac Andersson, som i dödboken för Bergsjö församling år 1801 den 6 november också uppges vara född av en länsman Lang från Dingersjö. Isacs bror Andreas Lang (*1719-01-27), synes vara den kapten som jag antagit ha fört alla anteckningar i dagboken varefter han någon gång lämnat kvar den hos sin bror Isac.
      Andreas Lang och hans skepps vidare öden vet jag ännu ej – således ej om han bildade familj och i så fall var. Klart är att hans skepp Continance gick i vint­erlag i Marstrand i december 1765 och att Lang då gick iland för att even­tu­ellt söka sig till Stockholm. Jag tänker fortsätta söka efter kapten Andreas Lang i mönstringsrullorna före och efter 1762.
      Skeppsbyggmästaren Petter Åhsberg i Karlshamn – gravsten finns i den stad­en med hans namn.
      Nästan hundra procent säker är jag på att brukspatron Hallenius rör sig om pa­tron Johan Halenius på Tunafors järnbruk i Eskilstuna. Han levde 1713-1781 och ägde troligen även Strömbacka bruk i Bjuråker socken i Hälsingland 1754-1756 och Sandö glasbruk i Ångermanland 1754-1774. Släktnamnet Hal­leni­us ändrades till Halenius av kyrkoherden i Bergsjö och Hassela för­sam­ling­ar Jonas Jonæ Halenius (†1680). Dennes son var född 7 oktober 1654 i Bergsjö och blev kontraktsprost 1693 i Söderala och dog 1722. Dennes son i sin tur var ovan­nämnde brukspatron Johan Halenius som föddes 1713, troligen i Söderala.
      Släkterna Sutthott, Boltenhagen, Langenberg och Habickt fanns i Stock­holm, liksom delvis vallonsläkten Tillman som egentligen kom från Finspång.

Personer nämnda i skeppsdagboken
Johan Martin Schöön, Carl Lindström, Olof Lunström, Tunström, Margaret Wästma..., Lars Ströman, Anders Rütt, Herr Boltenhagen, BrugsPatron Hallenius, Lorens Morin, Jöran Berg, Michael Thestmeer Thessmeer) i Carlshamn, Byggmästaren Petter Åhsberg (i Karlshamn), Jonas Möller (Molin? Mollen?), Herr Dahlman, Herr Sikmeer (Schmeer), Notari Hellman, båtsman Jonas Hagberg, Timmerman Petter Halling, Kocken Jan Nyman, Cogsm Jan Nyman, Kajutwagt Jan Nyman, Constapel Petter Roos, Anders Öman, Carl Jansson, Carl Bertolet, Jöran Bom, Petter Salberg, Cajuts Petter Walberg, Caj Ramberg, Berg, Capten Herdal, Börje Bruun i Stockholm, Herr Wiik (handelsman), Johan Georg Kinborg, Capten Sacharias Holmberg, Petersen, Kocken Josep Nyman, Capt Berg, Timmerman Petter Halling, Jan Ramberg, Carl Hultberg, Carl Granberg, Samuel Forsman, Samuel Lund, Kogmaten Gustaf Stenius, Herr Hogernord, Gustaf, Andreas Holm, Monsieur Daniel Åman, Valeri Petri, Imanuel, Herr Fogas, Madam Gode, Herr Willer, Öberg, Gabin, Hustrun Anna Tullberg, Quast Petters, Fru Habicht, Langenberg, Arveson, Phar, Carl D, Herr Suthof (Sutthoff), Monsieur Lind

Timmermäns dagswärken
Isack Stadig, Petter Hamrin, Hans Malmgren, Lars Linmark, Olof Lin, Petter Wänmark, Per Olsson, snickaren Carl Bergström, Anders Hedman, M Överman, Erick Hamrin, Olof Haninge, Erik Larsson, Erkh Engren, Molin (?), Gabriel Öman, Fredrik Granh

...............................
Lennart Sjöström
Skogsbackastigen 1, 952 35 Kalix, 0923-138 76

[AnRopet 1999:3, s. 14-15]