Sidan uppdaterad: 2019-03-05

StorStockholms Genealogiska Förening

The Greater Stockholm Genealogical Society


StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF, är en förening för släktforskare bosatta i Stockholm med omnejd. Oavsett var du har dina rötter är du välkommen som medlem. Flertalet av de ca 1 200 medlemmarna har sina rötter på annat håll i landet.

Medlem blir man genom att sätta in 140 kronor på plusgiro 35 82 69-9. Familjemedlem betalar 70 kronor.

SSGF är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Verksamhet

Föreningen har en omfattande och mångskiftande verksamhet. En av våra viktigaste uppgifter är att stödja våra medlemmar att hitta rätt i det ibland snåriga stockholmsmaterial som finns på arkiv, bibliotek och museer. Det gör vi genom personliga kontakter då vi möts på kurser, studiebesök, utflykter, seminarier, resor och utställningar. Vi har t ex jourhavande släktforskare som hjälp på stadsarkivet på torsdageftermiddagar.

SSGFs program hittar du i StockholmsRötters kalendarium.

Andra sätt att nå medlemmarna är genom våra publikationer. I medlemsbladet Anropet, som kommer ut fyra gånger per år, informerar vi om aktuella aktiviteter, nya skrifter och även vad som händer utanför Storstockholm. Här publiceras också intressanta artiklar och personliga släktberättelser. Ett smakprov ur AnRopet kan läsas här.

Förortsgrupper

Inom SSGF finns det självständiga grupper, s k förortsgrupper, som arrangerar träffar utanför Stockholms city. Följande förortsgrupper finns idag: Tyresö-Haninge-Älta och Västerort (Bromma, Kista, Hässelby, Spånga, Vällingby).

Styrelsen

Styrelsens sammansättning framgår här.

Föreningens stadgar framgår här.

Årsredovisning 2004 framgår här..
Årsredovisning 2005 framgår här.
Årsredovisning 2006 framgår här.
Årsredovisning 2008 framgår här.
Årsredovisning 2009 framgår här.
Årsredovisning 2010 framgår här.
Årsredovisning 2011 framgår här.
Årsredovisning 2012 framgår här.
Årsredovisning 2013 framgår här.
Årsredovisning 2014 framgår här.
Årsredovisning 2015 framgår här.
Årsredovisning 2016 framgår här.
Årsredovisning 2017 framgår här.
Årsredovisning 2018 framgår här.


Ordinarie årsmöte hålls årligen i mars.
Protokoll från 2005 års möte framgår här.
Protokoll från 2006 års möte framgår här.
Protokoll från 2007 års möte framgår här.
Protokoll från 2008 års möte framgår här.
Protokoll från 2009 års möte framgår här.
Protokoll från 2010 års möte framgår här.
Protokoll från 2011 års möte framgår här.
Protokoll från 2012 års möte framgår här.
Protokoll från 2013 års möte framgår här.
Protokoll från 2014 års möte framgår här.
Protokoll från 2015 års möte framgår här.
Protokoll från 2016 års möte framgår här.
Protokoll från 2017 års möte framgår här.
Protokoll från 2018 års möte framgår här.
Protokoll från extra årsmöte 2018-12-20 framgår här.

Hur når du oss

Adress:
Storstockholms Genealogiska Förening, SSGF
Anderstorpsvägen 16
171 54 SOLNA
E-post: SSGF

Upp