Senast uppdaterad: 2019-05-28
SSGF:s hemsida omarbetas f n.

Handlingar till årsmöte 2020:

Extra årsmötesprotokoll 2019: Protokoll191130

Dagordning tillika röstsedel: Dagordning

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse

Stadgerevision: Stadgerevision

Verksamhetsplan med utblick 2021: Verksamhetsplan

Budget 2021: Budget

Valberedningens förslag: Valberedningen


Kontaktuppgifter styrelse med flera:

SSGF

Epost:info@ssgf.org
Styrelse
Uppdrag

Namn

E-post

Ev. hemsida

Ordförande, redaktör

Ulf Berggren

ulfbulfb (at) yahoo.se

Egen hemsida

Ledamot

Sture Junér

bokhandel.ssgf (at) gmail.com


Kassör

Per SchultzLedamot

Camilla Wetzel

Tavla20 (at) hotmail.com


Ledamot

Birgitta Hast

Bihast (at) gmail.com


Ledamot

Xerces Persson

Xalibra (at) telia.com


Ledamot

Chris Henning

chris.henning (at) spray.se


Andra funktioner:
Revisorer

Christer Grunder

Hans Callersjö

christer.grunder@telia.com

hans.callersjo@ownit.nu


SSGF, www.ssgf.org, info@ssgf.org.