Senast uppdaterad: 2018-12-05Välkommen till StockholmsRötter och StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF),
medlem av Sveriges Släktforskarförbund

KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE

i StorStockholms Genealogiska Förening


Tid: Torsdag 20 december 2018, kl 19:00

Plats: Föreningslokalen, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna

Kaffeservering

Välkomna!

Styrelsen


DAGORDNING


1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

3 Val av sekreterare för mötets förhandlingar

4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden

justera mötets protokoll

5 Fastställande av dagordning

6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

7 Förslag till stadgeändringar

8 Mötets avslutande
Stockholmsrötter ges ut av StorStockholms Genealogiska Förening, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna, info@ssgf.org.