Senast uppdaterad: 2019-05-28
SSGF:s hemsida omarbetas f n.

Kontaktuppgifter styrelse med flera:

SSGF

Epost:info@ssgf.org

Styrelse
Uppdrag

Namn

E-post

Ev. hemsida

Ordförande

Ulf Berggren

ulfbulfb (at) yahoo.se

Egen hemsida

Ledamot

Sture Junér

bokhandel.ssgf (at) gmail.com


Kassör

Per SchultzLedamot

Camilla Wetzel

Tavla20 (at) hotmail.com


Ledamot

Birgitta Hast

Bihast (at) gmail.com


Ledamot

Xerces Persson

Xalibra (at) telia.com


Andra funktioner:
Red. och ansvarig utgivare AnRopet

Chris Henning

chris.henning (at) spray.se


SSGF, www.ssgf.org, info@ssgf.org.